Addisonova choroba

addisonova-choroba.jpg - kopie

Postižení nadledvin vedoucí k selhání funkce kůry nadledvin (chronický primární hypokortikalizmus). Se zánětem nadledvinové funkce klesá produkce aldosterone kortizolu a korových androgenů. Vznikají poruchy v hospodaření elektrolyty (sodíkem, draslíkem, chloridy), vodou a v intermediálním metabolizmu bílkovin a glycidů, výrazně je snížena odolnost organizmu vůči zátěžím (např. extrakce zubu).

Příčiny Addisonovy choroby

V 80 % idiopatická atrofíe nadledvin, pravděpodobně autoimunitní (zvýšení protilátek proti nadledvinám); další příčinou onemocnění může být tuberkulóza, vzácně jiné destruktivní procesy (amyloidóza, plísně, metastázy nádoru, infekce meningo-kokem).

Příznaky Addisonovy choroby

Onemocnění s plíživým začátkem, propukne většinou až v dospělosti; svalová slabost, apatie, anorexie, bolesti v břiše, dlouhé intervaly mezi menstruačními cykly, výrazným objektivním nálezem jsou hyperpigmentace (hnědošedá difuzní pigmentace kůže a grafitové skvrny na sliznicích). Dalšími příznaky jsou hypoglykemie, zvracení, ztráty na hmotnosti, hypotenze, psychické změny, hyperkalemie, hyponatremie, ure-mie, mírná acidóza, hyperkalcemie, eosinofilie.

Diagnostika Addisonovy choroby

Klinická symptomatologie, speciální laboratorní vyšetření - stanovení ACTH a kortizolu, krátký a prodloužený simulační test po ACTH; stanovení protilátek proti nadledvinám, nativní RTG břicha a hrudníku (známky TBC, např. kalcifikace).

Léčba Addisonovy choroby

Záleží v substituci chybějících hormonů (hydrokortizon - dávka se upravuje podle hodnot sérového kortizolu a klinické symptomatologie), léčbu řídí internista - endokrinolog. Addisonova choroba je často sdružena s dalšími autoimunitními chorobami, je třeba pátrat po hypertyreóze, Hashimotově strumě, IDDM, perniciózní anémii, hypoparakynóze, funkci ovarií.

Pozor! Zvláštní přípravu potřebuje nemocný před operačním výkonem, zátěží je i extrakce zubu, při zánětlivých procesech se podávají antibiotika.

Nemocní bývají přecitlivělí na opiáty, barbituráty, bromidy, inzulín a tyroxin, které mohou zhoršit jeho stav. Zdůrazněte nemocnému, že musí před každým stomatologickým výkonem upozornit na to, zeje lérrečen glukokortikoidy. Substituční léčbu kortikoidy, respektive zvýšení dávky před ošetřením, ale i při léčeníinterkurentní choroby konzultujte s endokrinologem.

Addisonská krize

Náhlá příhoda obvykle u někoho, o němž je známo, že má Addisonovu nemoc, nebo u někoho, kdo dlouho užívá glukokortikoidy a zapomněl je brát. Příznakem je šok - tachykardie, periferní vazokonstrikce, posturální hypotenze, oligourie, slabost, zmatenost, apatie. Vyvolávajícím faktorem bývá infekce, úraz, operace.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email