Alveolitida

alveolitida-3.jpg - kopie
Alveolitida je zánět lůžka po extrakci zubu, hlavním příznakem onemocnění je bolest. Alveolitida je poměrně častou poextrakční komplikací, přichází v 5 % po jednoduché extrakci zubu, častější je po extrakcích v dolní čelisti, až ve 30 % po chirurgické extrakci dolního zubu moudrosti.

Příčiny alveolitidy

Nejčastěji je to déletrvající trauma při komplikované extrakci zubu, dále pak infekce extrakční rány (z periapikálního ložiska nebo z ústní dutiny), významným etiologickým faktorem je i ischemizace tkání anestetiky, další příčinou může být také zvýšená fibrinolytická aktivita v krevním koagulu, následkem je pak jeho vyplavení z rány.

Alveolitis sicca

Základními symptomy onemocnění jsou chybějící nebo rozpadlé koagulum, cirkumskriptní alveolární ostitis a terminální neuritis.

Příznaky alveolitis sicca

Zubní lůžko je zpravidla vyplněno rozpadlými špinavě šedě zbarvenými zapáchajícími krevními hmotami, stěny lůžka jsou bolestivé na dotyk. Někdy je rozpadlé koagulum kryté tenkým fibrinovým náletem, pod nímž však nalezneme rozpadlé koagulum. V bezprostředním okolí lůžka mohou být nevýrazné zánětlivé slizniční změny, patrný je foetor ex ore. Tělesná teplota nemocného není zvýšená, regionální mízní uzliny nejsou zvětšené.

V popředí klinické symptomatologie je neuralgiformní bolest, objevuje se za 2-3 dny po extrakci, málokdy po odeznění anestezie (v případech, kdy se nevytvořilo koagulum vůbec). Bolest je prudká, nedovoluje pacientovi usnout, vyzařuje do ucha nebo do spánku. Příčina bolesti je spatřována v přetržených nervových vláknech při extrakci a dráždění jejich zakončení slinou, potravou, pohybem čelisti apod. Také cirkumskriptní ostitis se považuje za příčinu sekundární neuritis. Bolesti trvají, jestliže není pacient ošetřován, asi 2-3 týdny, ustupují až ve chvíli, kdy se lůžko pokryje čerstvými granulacemi.

RTG vyšetřením se prokáží známky rarefakce kostních stěn lůžka, ale až po 12-14 dnech po extrakci.

Léčba alveolitis sicca

Výplachy zubního lůžka 3% peroxidem vodíku nebo l% rivanolem, tamponáda lůžka (mulový drén se jemně napustí Chlumského roztokem, jodovým olejem s Benzocainem) - tamponáda se denně obměňuje asi po dobu 5-7 dnů (do doby, než se stěny lůžka pokryjí tenkou vrstvou čerstvé granulační tkáně). Současně se lokálně aplikuje suché teplo (Solux, diatermie po dobu 20 minut), které má účinek analgetický a hyperemizační. U těžších alveolitid se navíc aplikuje vitamin B (Thiamin), antibiotika nejsou indikována, neboť nesnižují procento onemocnění. Úlevu nemocnému někdy přináší vyplnění lůžka zinkoxydeugenolovou pastou (repinem) nebo voskovou tamponádou. Doporučuje se také vložit do lůžka čípky s Benetazonem, Mesocainem, Peruviánským balzámem, Thymolem, Nitrofurantoinem a hřebíčkovým olejem, eventuálně ve formě pasty, která se injekční stříkačkou vtlačí do lůžka, užívají se též čípky s kyselinou acetylsalicylovou a mezokainem (např. Apernyl fy Bayer, polský Dentacryn).

Alveolitis purulenta

Hnisavý zánět zubního lůžka vzniká nejčastěji, když se včas se neošetří alveolitis sicca. Od suchého lůžka se liší tím, že jej provází hnisavá exsudace a lůžko je vyplněno zhnisaným koagulem. Vyskytuje se častěji v čelisti dolní než horní, jako příčina vzniku se uvádí nejčastěji infikovaná granulační tkáň ponechaná v periapikálním prostoru, infikované zalomené koře¬ny zubů a zhmoždění lůžka při extrakci.

Patologickoanatomickým substrátem onemocně¬ní je alveolární ostitis provázená nekrózou, demarkací, sekvestrací a posléze i regenerací kosti.

Příznaky alveolitis purulenta

Lůžko je vyplněno zhnisaným koagulem šedozelené barvy, okolí extrakční rány je zarudlé, bolestivé na tlak, regionální lymfatícké uzliny jsou zvětšené a bolestivé, teplota může být až 38 °C. Bolesti se objevují zpravidla 3.-4. den po extrakci, jsou stálé a silné, lokalizují se do extrakční rány, nevyzařují do okolí, silný zápach z úst nutí pacienta až ke zvracení.

RTG vyšetření ukáže případné chronické ostitické změny v okolí dna lůžka, zalomený kořen zubu nebo přítomnost cizího tělesa v extrakční ráně.

Léčba alveolitis purulenta

 Spočívá v exkochleaci lůžka, kdy se odstraňují šetrným způsobem nekrotické a infikované granulace, případně ponechané kořeny, ostré okraje lůžka se ohladí kostní frézou. Exkochleace poslouží také k tomu, aby se lůžko vyplnilo krví a vytvořilo se nové krevní koagulum. Podmínkou výkonu je dokonalé znecitlivění rány svodnou a infíltrační anestezií, po ošetření se extakční rána drénuje proužkem mulu, který se napustí Framykoinem nebo Chlumského roztokem s Benzocainem. Drén se několikrát obmění. Proti bolestem se podávají analgetika.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email