Antikoagulační a fibrinolytická léčba

antikoagulacni-a-fibrinolyticka-lecba-3.jpg - kopie
Cílem antikoagulační léčby je zabránit srážení krve a vzniku trombů a embolů v kolující krvi, úkolem fibrinolytické léčby (trombolytické) je vzniklé tromby a emboly rozpouštět. Antikoagulační a fibrinolytický účinek spolu navzájem souvisí, proto se léčba označuje také jako antitrombotická.

Indikace antikoagulační a fibrinolytické léčby

Prevence a léčba trombózy žilní, tepenné a nitrosrdeční, prevence a léčba tromboembolických komplikací plicních a ve velkém oběhu (mitrální stenóza, sinová fibrilace), syndrom diseminované intravaskulární koagulace (DIC), zajištění fluidity krve při hemodialyzační léčbě, po kardiochirurgických výkonech (protéza srdeční chlopně, aortokoronární bypass).

Jako antitrombotika (antikoagulancia) se nejčastěji užívají heparin, kumarinové deriváty (Pelentan, Warfarin), z fíbrinolytik streptokináza a urokináza.

Pacientům, kteří užívají antikoagulační léky, je třeba pravidelně kontrolovat INR, aby byla fluidita krve dostatečná.

Kontraindikace

Peptický vřed, krvácivé poruchy, těžká hypertenze, jaterní poruchy, bakteriální endokarditis, mozkové aneuryzma, opatrnosti je třeba u starších osob s nepatrnými projevy krvácení do gastrointestinálního traktu.

Pozor! U každého pacienta, který užívá antikoagulancia, jsou trauma, chirurgický výkon nebo stomatologický výkon (extrakce, odstranění zubního kamene apod.) provázeny krvácením.

V těchto případech je vždy nutné vyšetřit protrombinový poměr (INR) a úpravu antikoagulační terapie konzultovat s internistou. Pacient je před chirurgickým výkonem zajištěn nízkomolekulárním heparinem nebo se provádí miniheparinizace. Chirurgický výkon je bezpečný v případě hodnoty INR pod 1,6. V poslední době se v literatuře objevují zprávy o ambulantním ošetření pacientů při plné warfarinizaci. U těchto pacientů lze provádět pouze jednotlivé extrakce zubů a extrakční rány je třeba místně zabezpečit proti krvácení (komprese rány, sutura rány, hemostatické pěny Surgicel, Hyprosorb, fíbrinová lepidla. Tissucel, místně antifibrinolytika-Exacyl oral sol.).

Antidota

V případě příznaků krvácení je třeba přerušit antikoagulační léčbu, pokud to nestačí, podává se protaminsulfát, který ruší účinek heparinu (1 mg protaminsulfátu v infuzi neutralizuje 100 jednotek heparinu - doba podánní 15 min). Při otravě Warfarinem se podává fytomenadion (vitamin K -aplikuje se 10-20 mg i.v. pomalu, účinek se projeví za několik hodin).

Antiagregační léčba se indikuje u namáhavé a nestabilní anginy pectoris, u stavů po překonaném infarktu myokardu, po koronámích revaskularizačních operacích (bypassech), po implantacích chlopenních protéz, po koronámích angioplastikách, u chronických i paroxyzmálních fibrilad síní, po tranzitorních mozkových příhodách, u ischemických chorob dolních končetin.

Antiagregancia (protidestičková léčiva) jsou látky, které brání agregaci trombocytů a tak zamezují tvorbě destičkových trombů (adhezivita destiček není porušena).

Používané léky

kyselina acetylsalicylová - Acylpyrin, Anopyrin (obvyklá dávka 100-300 mg denně), nitráty, beta-blokátory, antagonisté kalcia, nesteroidní antiflogistika, Ibustrin, Curantyl. Léky působí blokádu tromboxanu A2 během aktivace destiček a tak zpomalují agregaci dalších trombocytů a zamezují tepenným spazmům.

V případě chimrgických výkonů je třeba antiagregační léčbu upravit. Zatímco při působení např. Ibustrinu je blokáda vratná, takže po přerušení jeho aplikace se funkce trombocytů upravuje do 24 hodin, trombocyt, který byl vystaven působení kyseliny acetylsalicylové, nemá po dobu své další cirkulace plnohodnotné funkce.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email