Autotransfuze

autotransfuze-2.jpg - kopie
Autotransfuze je odběr krve a následné vrácení této krve jednomu a témuž jedinci. Pacient je současně dárcem krve i jejím příjemcem. Nejčastější formou je plánovaná autotransfuze, kdy je s dostatečným předstihem před plánovaným operativním zákrokem nemocnému odebrána jeho vlastní krev do zásoby a ta mu je pak podána v průběhu operace nebo po ní.

Autotransfuze

Výhody aplikace autologní krve jsou značné: nedochází k riziku aloimunizace k různým krevním antigenům, odpadá riziko přenosu infekčních chorob, nedochází k žádným reakcím ve vztahu k transfuzi, nastává časná stimulace erytropoézy v kostní dřeni, jsou prakticky eliminovány technické a administrativní chyby spojené s vyšetřováním krevních vzorků před transfuzi. Krev je dostupná pro nemocného i tehdy, není-li k dispozici kompatibilní krev nebo jestliže má nemocný vzácnější krevní skupinu. Významná je i možnost použít autologní krve u jedinců, kteří jinak odmítají homologní krev z etických důvodů. V neposlední řadě jsou to i značné výhody ekonomické - tímto způsobem se šetří zdroje homologní krve a není-li krev již potřebná pro autologního dárce, může být použita jako krev homologní.

Rozeznávají se dva způsoby odběru autologní krve - u prvého z nich jde o obvyklý odběr do nádoby před plánovanou operací, dalším způsobem je intraoperační transfuze (během operačního výkonu nebo u traumat je krev sbírána přímo z operačního pole, aby byla následně nemocnému reinfundována, obvykle po předchozím zpracování, po proprání a koncentraci).

Indikace autotransfuze

Prakticky se shodují s transfuzi krve homologní. Nemocný, který je určen k odběru autologní krve se podrobí vyšetření krevní skupiny a krevního obrazu (vyžaduje se vstupní hladina hemoglobinu minimálně 110 g/l, hematokrit 0,34; v anamnéze nemá být manifestační kardiovaskulární onemocnění či těžké respirační onemocnění).

Odběr krve se provádí v hematologické ambulanci, jednorázově se odebírá 400 ml krve, krev je uložena v krevní bance, doba expirace činí 21 dnů. Běžně je možné pacientovi odebrat 3x 400 ml plné krve v průběhu těchto tří týdnů tak, aby poslední odběr byl proveden nejpozději 72 hodin před plánovanou operací.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email