Bělení zubů - často kladené otázky

Vytvořili jsme pro Vás seznam nejčastěji kladených otázek a odpovědí na téma bělení zubů. Pokud máte otázku, na kterou nemůžete i přesto najít odpověď, neváhejte a napište nám do zubní poradny. Velmi rádi ji zařadíme do seznamu.

Proč naše zuby nejsou stále bílé?

Zabarvení zubů rozdělujeme do dvou základních skupin, zevní a vnitřní. Zevní zabarvení způsobují barviva obsažená v jídle, pití, tabákovém kouři atp. Tyto barviva, mohou vytvářet pigmentace na povrchu zubu nebo prostupovat do zubní tkáně, kde způsobují zabarvení zubu. Vnitřní zabarvení vzniká prostupem barviva skrze dřeňovou dutinu. Nejčastější příčinou tohoto typu diskolorace bývá úraz zubu, při kterém došlo k poranění dřeně a následnému krvácení do dřeňové dutiny. Degradační produkty krve posléze pronikají do zubní tkáně, kterou neesteticky zabarvují.

Jak bělíme zuby?

Nejčastěji používaným přípravkem je karbamidperoxid neboli peroxid močoviny. Dalším převážně v ordinacích využívaným bělícím prostředkem je H2O2 (peroxid vodíku). Bělící prostředek proniká zubní tkání a reaguje s velkými molekulami zubu, které rozkládá na menší. Vznik malých molekul způsobí eliminaci zbarvení zubu.

Jak dlouho bělení zubů trvá?

Je plně závislé na příčině zbarvení chrupu. Správné pochopení pravé povahy problému vede ke správně určené době bělení. Ordinačním bělením je možné zesvětlit normálně zbarvený chrup o několik odstínů během pár minut. Stejný ba častokrát lepší efekt se při domácím bělení, jenž podléhá dohledu stomatologa, dostaví v rozsahu 2-4 týdnů. Komplikovanost některých diskolorací vede k dlouhodobému bělícímu režimu v řádu několika měsíců.

Jak dlouho nám vybělené zuby vydrží?

Efekt vybělených zubů je přímo úměrný stravovacím návykům, původní barvě a kvalitě chrupu. Důležitým hlediskem je také metoda bělení. Nejlépe prostudovanou metodou a tudíž deklarující nejpřesnější výsledky je domácí bělení pomocí nosiče pod dohledem stomatologa. Pozitivní výsledky pozorujeme v rozsahu 2-4 let. Volně prodejné bělící prostředky nám nejsou schopny doložit adekvátní důkazy o jejich účinnosti. Tudíž je zbytečné polemizovat o dlouhodobém efektu světlejších zubů.

Jsou nějaké vedlejší účinky?

Zvýšenou citlivost zubů během bělení pociťuje 70% populace. Tato citlivost většinou po ukončení bělení odezní. Určité procento populace však trpí chronicky zvýšenou citlivostí zubů, která se může během procesu bělení ještě zvýšit. Doposud nebyly prokázány vážnější negativní účinky při tzv. domacím bělení pomocí nosiče pod dohledem stomatologa.

Mohu snížit citlivost zubů?

Při zvýšené citlivosti se doporučuje bělit každý druhý až třetí den. Pro snížení citlivosti jsou nejvhodnější fluoridové gely a zubní pasty s 5% KNO3 (dusičnan draselný). Fluoridové gely nanášíme přímo do nosiče vždy na půl hodiny před začátkem bělení. Zubní pastu s 5% KNO3 používáme 14 dnů před zahájením bělení jako prevenci před citlivostí zubů.

Výplně, fasety, korunky, můstky atp.?

Bělící prostředky nejsou schopny změnit odstín výplní, faset, korunek atp. Pokud bělíme zuby jejichž odstín odpovídá odstínu výplně, budou se výplně po ukončení bělení jevit tmavší. Výměna výše zmíněných náhrad na požadovaný světlejší odstín může ve výsledku převýšit cenu samotného bělení a tudíž je nutno s těmito výdaji počítat.

Jsou známé nějaké rizikové skupiny?

Kontraindikační skupinou jsou lidé mladší 16 let. Dále pacienti se specifickými vývojovými vadami chrupu, lidé trpící acetalasemií a deficiencí glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy. Jiné rizikové skupiny doposud nejsou známy.

Jaká metoda bělení je nejvhodnější?

Nejlépe prostudovanou metodou bělení zubů, která nám poskytuje nejpřesnější výsledky je domácí bělení pomocí nosiče pod dohledem stomatologa. Při použití 10% karbamidperoxidu je možné zesvětlit diskolorace vzniklé působením tetracyklinových antibiotik jenž jsou v mnoha případech nevratné. Výhod použití 10% karbamidperoxidu při domácím bělení si všímá i Americká dentální asociace (ADA) která ji udělila pečeť.

Jak vybělit „mrtvý zub“?

Endodonticky ošetřený zub neboli zub zbavený dřeně, bývá v hovorové řeči označován jako „mrtvý zub“. Domácí bělení pomocí nosiče nebo urychlené ordinační bělení za takto změněných podmínek je neúčinné. Řešením je bělení endodonticky ošetřených zubů. Bělící prostředek je aplikován do nitra zubu což mnohonásobně zvýší jeho účinnost. Vnitřní bělení může být v kombinaci se zevním bělením pomocí nosiče.

Těhotné ženy a bělení?

Těhotné ženy mývají v období těhotenství zpravidla zvýšený dávivý reflex. Metabolické změny jenž během těhotenství nastávají mohou do určité míry ovlivnit kvalitu chrupu. Z těchto důvodů je vhodné s bělením zubů začít po ukončení těhotenství.

Čtěte také:

Poslat známému
  
  

napsali jste:

24.3.21 Martin

Opravte si prosím tu hrubku v posledním odstavci...

Přidat nový komentář

Email