Endodoncie u dětí

Endodontické ošetření u dětí je mnohokrát podceňováno a řadou zubních lékařů zatracováno. Nicméně pravdou zůstává, že pokud chceme zachránit stálý zub s rozsáhlým kazem nebo po úrazu, je ošetření kořenových kanálků mnohokrát jedinou možností před jeho vytrhnutím.

Endodoncie u dětí

Endodoncie je obor, který se zabývá ošetřováním kořenových kanálků, známých také jako zubní kanálky. Zubní kanálky procházejí uvnitř kořenů zubů až do korunky. U vícekořenových zubů je samozřejmě kanálků více a v korunce se poté hromadně spojují. Zub je pouze další kostí lidského těla, která je specializována na drcení potravy. A podobně jako lidské kosti mají ve svém středu kostní dřeň, má chrup dřeň zubní. 

Endodonticky ošetřujeme pouze stálé zuby

U dětí se vyskytují dva typy zubů. Nejprve mléčné, které jsou poté nahrazeny zuby stálými. Mléčné zuby se ve většině případů, když zubní kaz dosáhne zubní dřeně a celou ji postihne, neléčí a spíše se vytrhnou. Léčba by byla bolestivá, nákladná a zub by stejně za chvíli nahradila jeho stálá verze. Pokud je však zub již stálý, je nutná endodontická léčba. Rozdíl oproti klasickému ošetření, jak probíhá u dospělých, je v tom, že kořen ještě nemá dokončený vývoj. Kořenový kanálek takového zubu je široký a ve špičce kořene chybí zúžení, které je pro klasické ošetření klíčové.

Postupně se kanálek zužuje. Pacienta však nemůžeme nechat v bolestech čekat 3–4 roky, tak dlouho totiž ještě trvá vývoj kořene po prořezání zubu. Celý proces vývoje můžeme rozdělit do tří stádií a podle nich zvolit způsob léčby.

Podle vývoje zubu volíme endodontické ošetření

1. stádium 

V tomto stádiu je kořen krátký, ne delší než samotná korunka, a kořenový kanálek je široce otevřený směrem ke kosti. Pokud v tomto případě zánět zasahuje jen část zubní dřeně v korunce, je možné zasaženou dřeň odříznout a ponechat ji živou jen v kořenovém kanálku. Tím odstraníme infekci a zbytek dřeně v kořenovém kanálku umožní, aby kořen dokončil svůj vývoj a jeho špička se přirozeně uzavřela. Pokud však zánět zasáhl celou dřeň, je nutné zub vytrhnout. Výhoda je, že po zubu nezůstane mezera ani není nutné aplikovat můstky nebo implantáty. Ostatní zuby se pomocí rovnátek dají posunout, a tím se zubní oblouk zacelí.

2. stádium

Kořen má již stejnou délku jako u plně vyvinutého zubu, avšak zubní kanálek je stále široký a zúžení na jeho konci stále není vytvořeno. Zánět, který zasahuje jen část zubní dřeně v korunce, je léčen stejně jako v předchozím případě odříznutím infikované dřeně a ponecháním zbytku živé dřeně v kanálku, aby mohl kořen dokončit svůj vývoj.

Infekce rozšířená i v kořeni už ale neznamená vždy vytržení zubu. Máme novou možnost ošetření. Infikovaná dřeň se pomocí příslušných nástrojů celá odstraní a do širokých kanálků se aplikuje speciální pasta, která podporuje tvorbu tvrdých zubních tkání. Tato pasta tedy umožní uzavření i širokých kořenových kanálků tělu přirozenou tvrdou tkání. Otvor v korunce se zacelí dočasnou výplní, protože pastu v kořeni je třeba pravidelně kontrolovat a doplňovat. Až se špička kořene uzavře, což bývá nejčastěji za šest měsíců, výjimečně až za rok, zbytek kanálku se zaplní a utěsní podobně jako při obyčejném ošetření v endodoncii, tedy čepem a těsnicí hmotou. Korunka se pak ošetří některou z estetických výplní nebo protetickou prací, záleží na míře poškození korunky.

3. stádium

Kořen má již plnou délku a je i ve své špičce uzavřen. Tedy ne úplně uzavřen, ale zúžen a je ponechán jen tenký průchod pro cévy a nervy – ještě tenčí než vlastní kanálek. Toto zúžení umožňuje ošetřit kanálek již klasickou metodou, jako to probíhá u dospělých. Jediné, na co musí lékař dát pozor, je, že stěny kořenového kanálku ještě nejsou tak tlusté, takže se nemohou při opracování kanálku příliš obrušovat. Následuje výplň a ošetření otvoru v korunce jako při obyčejném endodontickém ošetření. Díky těmto postupům je možné zachránit i mladé nevyvinuté zuby, které by jinak byly odsouzeny k vytržení. Přestože z pohledu medicíny je to velký pokrok a mladí pacienti za něj budou jednou vděční, je třeba počítat i s tím, že ošetření je pro děti zdlouhavé a někdy i bolestivé. Proto je nutná trpělivost a spolupráce všech zúčastněných.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email