Endokrinopatie

endokrinopatie.jpg - kopie
Endokrinní systém reguluje spolu s centrálním nervovým systémem dlouhodobé životní děje organizmu, řídí metabolické pochody (hospodaření vodou, minerály a sacharidy) a je mu podřízen také imunitní systém.

Endokrinopatie

Na endokrinním řízení růstu a vývoje zubů se podílejí hlavně hormony hypofyzy, štítné žlázy a příštítných tělísek. Hlavním stimulátorem histogeneze je hypofyzární somatotropní hormon, kalcifikace zubů a kostních tkání je ovlivňována hormonem příštítných tělísek, erupce zubuje podřízena hormonu štítné žlázy.

Přehled poruch funkce endokrinních žláz:

Hypofýza

Přední lalok produkuje hormony, které řídí činnost ostatních žláz s vnitřní sekrecí a hormony regulující metabolizmus tkání (adenohypofyza produkuje somatotropní hormon - STH, růstový hormon, gonadotroph hormony (folikuly stimulující hormon -FSH, luteinizační hormon - LH, luteotropní hormon - prolaktin, LTH), thyreotropní hormon - TSH, ad-renokortikotropní hormon - ACTH a melanoforové hormony - MSH. Zadní lalok hypofyzy - neurohypofýza produkuje argininvazopresin, lysinvazopresin, oxytocin a vazotocin.

Nejčastějším projevem hypofunkce hypofyzy je hypofyzární nanizmus - vzniká při nedostatku STH v době vývoje organizmu, dentice je opožděná, zpomalený je i vývoj ostatního skeletu (čelistní kosti jsou menší, zuby mají normální velikost, dochází ke kompresím, které vyžadují ortodontickou léčbu). Na skiagramu zubuje velká dřeňová dutina, je zpomalená apozice sekundárního dentinu, a proto je třeba opatrnosti při preparaci kavity, snížená je elasticita kůže, vznikají vrásky kolem úst.

Dalšími projevy hypofunkce hypofyzy jsou dystrophia adiposogenitalis (dochází ke zpomalení vývoje sexuálního, někdy i mentálního, vývoj chrupu bývá naopak urychlen; akromikrie (čelistní kosti jsou malých rozměrů, zuby jsou gracilní, čípkovitého tvaru); vzácná je Simmondsova kachexie, která se projevuje destruktivní kazivostí. Diabetes insipidus vzniká při chyběni antidiuretického hormonu -vazopresinu. Projeví se neztišitelnou žízní a polyurií, je provázen hypoplaziemi zubů různého stupně.

Projevem hyperfunkce je hypofyzární gigantizmus - projevuje se výrazným urychleným vývojemzubů a urychleným vývojem organizmu (korunky zubů bývají normální, kořeny jsou však nápadně dlouhé, tvoří se na nich hypercementomy. Při juvenilní akromegalii je nápadná mohutná dolní čelist, zvláště její větev, zuby jsou normální velikosti, ale rozestouplé, typická je makroglosie, zvětšení rtů, nosu, brady, sliznice ústní dutiny jsou ztluštělé, časté jsou parodontopatie.

Štítná žláza

Produkuje tyreotropní hormon (tyroxin), který reguluje intenzitu látkové přeměny v organizmu.

Hypofunkce žlázy se projevuje jako endemický kretenizmus (rty jsou velké, suché, rozpraskané, makroglosie, sliznice jsou bledé, opožděný je růst i vývoj zubů, sklovina je hypoplastická, velká je kazivost). V pozdějším věku se hypofunkce projeví jako juvenilní myxedém (rty jsou mohutně prosáklé, jazyk je velký, marginální gingiva je zduřelá, hyperplastická, nápadně suchá, zpomalená je výměna chrupu).

Hyperřunkce hormonu štítné žlázy je popisována jako Basedowský syndrom - u dětí se vyskytuje kolem puberty, zuby prořezávají většinou předčasně, značná je jejich kazivost, z dalších projevů - stomatitis angularis, glossitis, glosodynie a stomatodynie, hypogenzie (viz též heslo Štítná žláza a její poruchy).

Příštítná tělíska

Produkují parathormon, který řídí metabolizmus vápníku a fosforu.

Příznakem hypofunkce žlázy je tetanie (hyperparatyreóza), kdy klesá hladina vápníku, ale častější je při nepoměru kalcia a fosforu v krvi, při rachitis anebo nedostatečným vstřebáváním kalcia při některých střevních onemocněních. U chronické tetanie dětského věku jsou přítomné těžké hypoplastické změny na zubech (miskovité prohlubiny a rýhy na zubech, zvýšená kazivost), nápadné jsou změny na skeletuje sklon k tvorbě osteofytů, minerální soli se ukládají do kloubních pouzder.

Hyperřunkce žlázy (hyperparatyreóza) se klinicky manifestuje jako osteodystrophia fibrosa cystica generalisata (morbus Engel-Recklinghausen) -onemocnění je popsáno v hesle pojednávajícím o systémových kostních chorobách.

Pohlavní žlázy

Jejich hormony mají vedle svého specifického úkolu i účinek na růst organizmu ovlivněním enchondrální osifikace.

Snížená funkce gonad (hypogonadizmus) se před pubertou projeví jako eunuchoizmus - vysoký vzrůst jedince, mohutné čelistní kosti, zpomalený vývoj dentice, perzistence dočasných zubů. Při výskytu v pozdějším věku (po kastraci) dochází k metabolickým změnám vyvolaným chybením testosteronu, projeví se jako osteoporóza.

Zvýšený výdej pohlavních hormonů (hypergonadizmus) se projeví jako pubertas praecox vera (symptomatologie poruchy je stejnájako při normální pubertě - urychlený růst se však brzy zastavuje a výsledná výška postavy je podnormální, dentice je zprvu urychlená, pravidelným nálezem jsou gingivitidy, poruchy mezičelistních vztahů). Toto onemocnění může také vzniknout sekundárně při hyperfunkci gonadotropních hormonů hypofyzárních a při hypersekreci kortikotropních hypofyzárních hormonů. Dochází tak ke zvýšené funkci androgenních látek kůry nadledvin - pubertas praecox epinephrogenes.

Nadledviny

Kůra nadledvin produkuje glukokortikoidy a mineralokortikoidy, které jsou důležité pro metabolizmus vody, minerálů a glycidů), dále pak androgeny, které se svým účinkem blíží pohlavním hormonům. Ve dřeni nadledvin se pak tvoří adrenalin a noradrenalin.

Hypofunkce kůry nadledvin se projeví jako Addisonova choroba (chronický primární hypokortikalizmus) - projeví se těžkými celkovými příznaky (únava, hypotonie, astenie, gastrointestinální poruchy), pigmentace kůže, grafitové skvrny na bukálních sliznicích a na patře (šedomodré pigmentace). Při akutní insuficienci kůry nadledvin - Waterhonsův-Fridrichsenův syndrom - dochází k těžkým krvácením do sliznice ústní dutiny, kožním projevem onemocnění je purpura.

Hyperřunkce kůry nadledvin (hyperkortisolizmus) se projeví jako Cushingův syndrom nebo adrenogenitální syndrom.

Cushingův syndrom - měsícovitý obličej, podkožní tuk ve zvýšené míře uložený na šíji a krku, tenké končetiny, ztenčení kůže, striae na břiše, osteoporóza, hypertenze, diabetes mellitus. Ke stomatologickému nálezu patří gingivitis hyperplastica, ekchymózy na sliznicích jsou podmíněné polycytemií, nápadné prořídnutí interdentálních sept (příčinou je osteoporóza) vede k parodontopatiím.

Adrenogenitální syndrom vzniká při nadprodukci nadledvinových androgenů. U dívek se projevuje zvratem k mužskému pohlaví, u chlapců jakopubertas praecox. Růst u obou pohlaví je z počátku urychlený, brzy se však zastavuje uzavřením epifyzárních štěrbin.

Ze stomatologického hlediska bývá urychlený vývoj zubů, hormonálně podmíněné jsou i hyperplastické gingivitidy, které vzdorují léčení.

Pankreas

Langherhansovy ostrůvky pankreatu produkují inzulín, který reguluje hladinu cukru v krvi.

Hypofunkce žlázy se manifestuje v onemocnění diabetes mellitus, ze stomatologického hlediska jsou vedoucím příznakem chronické marginální gingivitidy, které rychle přecházejí v těžké parodontopatie. Dále nacházíme recidivující angulární stomatitis, glositis, symetrické zduření slinných žláz, kazivost je nižší v důsledku omezení příjmu sacharidů ve stravě.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email