Extrakce dočasných zubů

extrakce-docasnych-zubu.jpg - kopie
Problematika extrakcí dočasných zubů je odlišná, než je tomu v případě extrakcí zubů stálých. Neresorbované kořeny dočasných zubů jsou dlouhé, zahnuté a gracilní. Asymetrická resorpce může být příčinou zalomení kořene Při nešetrné extrakci hrozí nebezpečí poškození zárodku stálého zubu.

Extrakce dočasných zubů

Vlastní výkon vyžaduje dokonalou anestezii (infiltrační či svodnou), bez anestezie je možné extrahovat zuby s pokročilou resorpcí kořenů. Pozornost je třeba věnovat dětem s alergickou diatézou v anamnéze. Po aplikaci mandibulární anestezie je nutno zabránit vzniku traumatického vředu. Při stomatochirurgických výkonech u dětí se používá stejných anestetických látek, injekčních stříkaček a jehel, jako je tomu u dospělých, jen dávky anestetik jsou podstatně nižší. Instrumentárium se rovněž v podstatě neliší, je vhodné, aby extrakční kleště byly svými rozměry přizpůsobeny dětské ústní dutině. Extrakční páky lze zpravidla nahradit srpkem nebo drápkem.

Indikace k extrakci dočasných zubů

  • Absolutní indikací k extrakci jsou dočasné zuby, které mají anatomicky nepříznivé poměry a probíhá u nich periapikální zánětlivý proces nebo se vytvořila radikulární cysta.
  • Extrakcí dočasného zubu se vytváří místo pro stálý zub; extrahuje se i v případě, že kořeny dočasného zubu nejsou resorbovány (pro indikaci je důležité vývojové stadium stálého zubu).
  • Z ortodontických důvodů jsou indikovány postupné extrakce; při léčení kompresivních anomálií se extrahují premoláry.
  • Z parodontologiekých důvodu se extrahují dočasné zuby jenom vzácně. Ostatní indikace jsou obdobné, jako je tomu v případě stálých zubů.

Kontraindikace

Jsou relativní (horečnatá onemocnění, místní patologický nález - např. gingivostomatitis herpetica).

Komplikace po extrakcích

U dočasných zubů jsou vzácné. V případě luxace zárodku stálého zubu je nutné zub okamžitě replantovat a ránu uzavřít stehem. Časné krvácení je většinou způsobeno přítomností granulační tkáně nebo odlomením části zubní ho lůžka. Příčinou pozdního krvácení může být hemoragická diatéza, nezbytné je v tomto případě hematologické vyšetření.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email