Fluor

fluor.jpg - kopie
V prevenci zubního kazu má fluor mimořádnou úlohu. Je to prvek vyskytující se přirozeně ve vodě i v potravinách. Není to tedy „cizí chemikálie" zavedená Člověkem až v moderní době.

Fluor

Fluor (název odvozen od angl. „fluorspar"- kazivec) je nekovový plynný prvek, náležející do skupiny halogenů. Symbol F, atomové číslo 9, atomová váha 18,998. V přírodě se nenachází v elementární formě. Chemicky vázaný ve formě fluoridů tvoří asi 0,06-0,09 % zemské kůry. Vyskytuje se v řadě minerálů: v kazivci, kryolitu, apatitu, slídách, topasu, turmalínu. Minerály mohou obsahovat až 42 000 ppm fluoru (kryolit a fosfáty). V zemědělských půdách byly fluoridy nalezeny v množství od 10 do 7070 ppm.

Fluoridy ve vodě

Všechny vody obsahují fluor v různých koncentracích. Mořská voda obsahuje 0,8-1,4 ppm F. Voda řek, jezer a studní obsahuje většinou méně než 0,5 ppm, i když byly zjištěny koncentrace až 95 ppm. Voda protékající sedimenty a termální vody obsahují zpravidla 3-6 ppm. Fluor se může do vody dostat i jako odpad při průmyslové výrobě (sklárny, hliníkárny, keramický průmysl, výroba umělých hnojiv aj.).

Fluoridy ve vzduchu

Pocházejí z prachu půdy, z plynných průmyslových zdrojů, vulkanických plynů a požárů uhlí. Místy mohou dosáhnout koncentrace až 1,4 mg na 1 mvzduchu. V městských oblastech je ve vzduchu 0,05 až 1,9 µg fluoridů v 1 m3 vzduchu. Za extrémních podmínek (těžké znečištění vzduchu průmyslovými závody) mohou být vzdušné fluoridy hlavním viníkem zubní a kostní fluorózy.

Fluor v pevné potravě

Až na výjimky není přímý vztah mezi obsahem fluoru ve vodě nebo v půdě. Části rostlin konzumované člověkem (zelenina, ovoce) mají řádově obsah fluoru od 0,1-0,4 ppm. Relativně vysoký obsah fluoru mají čajové listy. Obsah fluoru v mase je nízký: 0,2-1,0 ppm (kromě masa kuřat živených rybím masem nebo kostní moučkou). Ryby, které se jedí i s kůží (sardinky, losos), obsahují až 40 ppm fluoru. Maso ryb má obsah fluoru 2 až 5 ppm, rybí protetinové koncentráty až 370 ppm. Jen zřídka však překročí příjem fluoru ze samotných ryb 0,2 mg/den.

Fluoridy v tekuté potravě

Lidské mateřské mléko obsahuje jen asi 0,1 ppm fluoru. V kravském mléku je 0,1-0,3 ppm fluoru. Čajové listy obsahují až 400 ppm fluoru, ale čajový nálev jen 0,5-1,5 ppm. Čerstvé ovocné šťávy mají jen 0,1- 0,3 ppm fluoru. Pivo mívá 0,3-0,8 ppm, víno však již 6 až 8 ppm.

Fluoridy ve farmaceutických výrobcích

Tablety NaF obsahují podle druhu 0,25-1,0 mg fluoru. Jeho koncentrace v gelech a roztocích pro místní a-plikaci je 0,025-2,0 %. Zubní pasty obsahují zpravidla 0,1-0,15 % F, tj. 1000-1500 ppm. Pasty se zvýšeným obsahem mají 1800-2500 ppm. Při polknutí zubní pasty se fluor téměř zcela absorbuje. U dětí ve věku 2-5 let činí množství polknuté pasty průměrně 0,5 g denně. Proto je třeba jim doporučovat pasty s nízkým obsahem fluoridů (250-400 ppm).

Celkový příjem fluoru člověkem

Jsou značné individuální rozdíly. Za optimum se považuje 0,05-0,07 mg fluoridu na 1 kg hmotnosti a den. Celkový příjem u dospělých je kolem 0,2-3,4 mg/den. Celkové množství fluoru v lidském těle se odhaduje na7g.

Absorpce fluoridů

U většiny fluoridů je rychlá a téměř úplná, děje se v žaludku. Příjem fluoru s mlékem snižuje jeho biologické využití na 60-70 %. Absorpce fluoridů z vody je až 97 %, z potravy asi 80 %.

Fluor v krvi - Téměř veškerý fluor v plazmě je ionizován a není vázán na žádné makromolekuly. Obvyklé hladiny fluoru se pohybují v rozmezí 0,14-0,19 ppm, u osob pijících vodu se zvýšeným obsahem fluoru až 2,5 ppm.

Fluor v měkkých tkáních - Není prokázána vazba F na měkké tkáně. Fluor prochází placentou, plod má asi 75% koncentraci ve srovnání s matkou. Byla vyloučena domněnka, že fluor jako halový prvek by vytěsňoval jód ze štítné žlázy. Nebyl prokázán jeho škodlivý účinek ani na jiné endokrinní žlázy. Rovněž bylo vyvráceno podezření z karcinogenního a teratogenního působení fluoru. Alergie na fluor je extrémně vzácná. Fluor nezvyšuje sklon ke kardiovaskulárním chorobám.

Fluoridy v kostech a zubech - V kostech se fluor hromadí celý život. Normálně je ho v kosti 1000-4000 ppm. Kostra umí uvolňovat fluor značně dlouhou dobu. Obsah fluoru v zubu stoupá s věkem a jeho koncentrací ve vodě. Obsah fluoru v dentinu je nižší než ve sklovině. V zevní vrstvě skloviny může být 2000 až 3000 pm fluoru.

Exkrece fluoridů

Fluoridy se vylučují především ledvinami. U dospělých se 40-60 % přijaté dávky vyloučí močí. Ledviny zajišťují krátkodobou regulaci metabolizmu fluoridů, kostra pak regulaci dlouhodobou. Hladina fluoru ve slině je asi % hladiny fluoru v plazmě. Fluor obsažený ve slinách se hromadí v zubním plaku, kde se jeho koncentrace může pohybovat mezi 5-50 ppm.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email