Jaké má zub části?

Část zubu, která vyčnívá do dutiny ústní a je na první pohled viditelná, se nazývá korunka. Tuto část pokrývá sklovina. Krček je malý úsek zubu, kde přechází korunka v kořen. V tomto místě těsně naléhá dáseň na zub, a vytváří tak nepropustnou bariéru. Do čelisti je zub zasazen kořenem.

Korunka (corona dentis)

Korunka je funkční část zubu, která se uplatňuje pří kousání. Povrch tvoří tvrdá lesklá sklovina. Na kousací ploše korunky zubu je možné rozlišit hrbolky, rýhy, hrany nebo hroty v závislosti na typu zubu. Na zubech stejného typu můžeme u různých jedinců pozorovat značné individuální odlišnosti. Korunka zubů je svými aproximálními plochami přivrácena k sousedním zubům. Dva zuby se dotýkají pouze v jednom bodě, tzv. bodě kontaktu, případně na sebe naléhají malou kontaktní ploškou. Prostor mezi sousedními zuby vyplňuje u zdravého chrupu trojúhelníkovitý výběžek dásně, tzv. mezizubní papila.

Krček (collum dentis)

Krček je malý úsek zubu, kde přechází korunka v kořen. V tomto místě těsně naléhá dáseň na zub, a vytváří tak nepropustnou bariéru, tzv. gingivodentální uzávěr. Z klinického hlediska se jedná o velmi důležité místo, které vyžaduje pravidelnou péči. Při porušení gingivodentálního uzávěru je narušena bariéra mezi vnějším prostředím dutiny ústní a vnitřním prostředím ozubice. To má za následek šíření infekce do dásně a vaziva kolem kořenu.

Kořen (radix dentis)

Kořen je zapuštěn do kostěného lůžka v čelisti (alveolu) a může být buď jednoduchý, nebo rozvětvený. U člověka nacházíme jedno, dvou a tříkořenové zuby (podle počtu větví). Povrch kořene je kryt cementem, kam se upínají vlákna závěsného aparátu zubu, který se nazývá ozubice, resp. periodontální membrána (periodontium). Každá větev kořene je zakončena kořenovým hrotem (apex radicis dentis). Počet i tvar kořenových větví je závislý na typu zubu, ale vyskytují se individuální rozdíly. Poměr velikosti korunky vůči kořenu je přibližně 1:2.

Dřeňová dutina (cavitas dentis)

Uvnitř zubu se nachází prostor vyplněný zubní dření (pulpa dentis), zasahuje od korunky až po hrot kořene. Ve větvích kořene se dřeňová dutina zužuje do kořenového kanálku (canalis radicis dentis). Kanálek ústí na povrch zubu na kořenovém hrotu malým otvorem, kterým vedou do dřeně cévy a nervy zásobující zub.

Stáhněte si článek "Jaké má zub části" ve formátu PDF (133,1kB)

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email