Nástroje používané ve stomatologii

nastroje-pouzivane-ve-stomatologii.jpg - kopie
Mezi základní stomatologické vyšetřovací nástroje patří zubní zrcátko, zubní sonda a zubní pinzeta. Pro preparaci kavit se používají rotační nástroje, brousky a frézy, které se upínají do speciálních koncovek na stomatologické soupravě.

NÁSTROJE POUŽÍVANÉ VE STOMATOLOGII

Základní nástroje:

  • zubní zrcátko
  • zubní sonda
  • zubní pinzeta

ZUBNÍ ZRCÁTKO

Stomatologické zrcátko má kruhový tvar a je opatřeno držadlem. Umožňuje lékaři podívat se na místa, která v přímém pohledu vidět nejsou. Zrcátkem stomatolog také prosvětluje zuby, odtahuje pacientovi tvář, rty a jazyk.

Zubní sonda

Sonda je někdy nazývána pátradlem, protože pomocí ní lékař vyšetřuje povrch zubu a pátrá po kazech a zubním kameni. Sondou kontrolujeme tvar a povrch vypreparované kavity (dutiny, kterou vytvoříme „vrtáním“ zubu). Pracovní část sondy je zakončena ostrým hrotem. K vyšetření parodontu (měkkých tkání kolem zubu) se používají kalibrované sondy zakončené jemnou kuličkou (WHO sonda). Tímto nástrojem zjišťuje stomatolog hloubku žlábku, který je vytvořen v místě připojení dásně na zub, a měří hloubky parodontálních chobotů (blíže v článku „Parodont“ a v sekci „Jiné problémy v dutině ústní“).

Zubní pinzeta

Pinzeta slouží při ošetření k manipulaci s drobnými předměty v dutině ústní. Oproti běžné pinzetě má zahnutou koncovou část tak, aby manipulace v ústech byla co nejsnazší.

PREPARAČNÍ NÁSTROJE

Pro preparaci zubů se ve stomatologii používají ruční a rotační nástroje. Rotační nástroje se upínají do násadců mikromotorů nebo do turbínky, která je součástí stomatologické soupravy (viz článek „Stomatologická souprava“).

 Ruční nástroje

Při preparaci kavit používají zubní lékaři kromě rotačních nástrojů i ruční preparační nástroje. Jejich použití je zdlouhavé, ale někteří lékaři je s oblibou využívají. V případech, kdy není možné použít rotační nástroje, například v odlehlých oblastech bez elektrického proudu, představují ruční nástroje jedinou možnost pro ošetření zubu.

Nástroje na sklovinu a na dentin se tvarem liší. Pro preparaci ve sklovině se používají dlátka a motyčky. Na dentin jsou určeny exkavátory.

Ve stomatologické ordinaci uvidíte ještě celou řadu dalších ručních nástrojů. Pro úpravu a nanášení výplňových materiálů se používají kuličková cpátka, hladítka a cpátka s rovným čelem. Pro úpravu amalgámových výplní používají stomatologové ořezávače a uhlazovače různých tvarů. Výběr konkrétních nástrojů závisí na osobních preferencích zubního lékaře. Často se tak stává, že na stejný typ výplně používají různí lékaři odlišné nástroje.

U větších kavit je nutné vymodelovat výplň do tvaru, který odpovídá přirozené anatomii zubu. K tomuto účelu slouží matrice, kterými se obepne zub nebo jeho část, a připraví se tak kavita k zaplnění výplňovým materiálem. K dokonalému vytvarování a utěsnění kovových matric se používají napínače matric.

Rotační preparační nástroje

Rotační preparační nástroje jsou malé vrtáčky (frézy) a brousky, které se upínají do speciálních koncovek na stomatologické soupravě. Všechny nástroje mají tvar, rozměr a povrch pracovní části přesně definovaný podle normy ISO.

Vrtáčky jsou vyrobeny z oceli nebo tvrdých kovů. Při kontaktu pracovní části vrtáčku se zubem dochází k odlamování malých třísek tvrdých zubních tkání. Tímto způsobem stomatolog preparuje kavitu pro následné zaplnění výplňovým materiálem.

Brousek se od vrtáčků liší svou pracovní částí. Podíváte-li se na brousek zblízka, najdete na jeho povrchu drobná diamantová zrna, která při rotaci brousí povrch zubu. Brousky se barevně označují podle velikosti diamantových zrn. Preparace brouskem je rychlá a povrch kavity je při použití jemných brousků dobře ohlazen. Při práci ale vzniká velké množství tepla, a proto používáme chlazení proudem vody.

Rotační nástroje se vkládají do hlavičky násadce, kde je pevně uchycen. Násadec převádí pohyb vzduchového nebo elektrického mikromotoru na rotační nástroj. Používají se kolénkové násadce s různými převody, které upravují rychlost rotace nástroje. Násadec je uzpůsoben k vedení vody pro chlazení nástrojů a k převodu světla pro osvětlení pracovní plochy. Světelný zdroj, halogenová žárovka nebo LED dioda, je umístěn v mikromotoru a násadec světlo pouze vede. Násadce jsou děleny do třech kategorií.

Násadce:

  • se zeleným pruhem („do pomala“) – počet otáček miktomotoru je násadcem redukován, takže otáčky nástroje jsou nízké. Používají se například při preparaci v blízkosti zubní dřeně nebo k odstraňování kazivého dentinu.
  • s modrým pruhem (převod 1:1) – otáčky nejsou redukovány ani snižovány. Používají se například pro dokončení preparace kavity nebo leštění výplní.
  • s červeným nebo oranžovým pruhem („do rychla“) – otáčky jsou převodem uvnitř násadce zvýšeny až pětkrát. Používají se například k preparaci na korunku, odstraňování starých výplní nebo k trepanaci zubu.

V ordinaci se setkáte i se speciálními násadci, které slouží například ke kondenzaci amalgámových výplní, k ošetření kořenových kanálků nebo k úpravě aproximálních ploch výplní.

Mikromotory rotují rychlostí od 2 do 40 tisíc otáček za minutu. Při použití násadce s červeným pruhem dosahuje nástroj rychlosti rotace až 200 tisíc otáček za minutu. Při odstraňování zubních výplní nebo při preparaci zubu bez dřeně se používají vzduchové turbínky, které dosahují až 390 tisíc otáček za minutu. Při použití takovýchto otáček se vytváří velké množství tepla. Je proto nezbytné intenzivní chlazení vodou. V poslední době se četnost použití turbínek snižuje a jsou nahrazovány násadci s červeným pruhem.

Stáhněte si článek "Stomatologické nástroje" ve formátu PDF (412,81 kB)

Poslat známému
  
  

napsali jste:

25.2.15 Eda

Bezbolestné ošetření zubů na Praze 2:

http://www.zubni-praha.cz/Poskytovana-pece/Bezbolestne-osetreni/

Přidat nový komentář

Email