Obecné dělení zubů obratlovců

Zuby se dělí podle tvaru, délky růstu, trvání a výměny. Podle tvaru rozlišujeme homogenní a heterogenní chrup. Délka růstu dělí zuby na zuby s omezeným růstem, s prodlouženou dobou růstu a trvale rostoucí. Dle trvání a výměny pak rozdělujeme zuby polyfyodontní, difyodontní a monofyodontní.

Dělení podle tvaru

  • Homodontní chrup – všechny zuby v čelistech mají stejný tvar (např. ryby, kytovci).
  • Heterodontní chrup – zuby jsou  rozděleny podle tvaru na řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky. Počet zastoupených druhů zubů a jejich počet je druhově specifický.

Dělení podle délky růstu

  • Zuby s omezeným růstem (brachyodontní) – jakmile se prořežou z dásně, již dále nerostou.
  • Zuby s prodlouženou dobou růstu (semihypselodontní) – rostou i nějakou dobu po prořezání (stoličky přežvýkavců, hlodavců, koně nebo slona).
  • Zuby trvale rostoucí (hypselodontní) – rostou po celý život (např. řezáky hlodavců a zajícovců, kly prasat a slonů).

Dělení podle trvání a výměny

  • Polyfyodontní – zuby jsou v několika řadách, po vypadnutí je zub hned nahrazen novým.
  • Difyodontní – nejprve vyrůstá dočasný zub, ten je později nahrazen zubem trvalým.
  • Monofyodontní – zub vyrůstá jen jednou za život, není nahrazován.

Zuby člověka jsou tedy heterodontní, s omezeným růstem a většinou difyodontní, s výjimkou stoliček, které jsou monofyodontní.

Stáhněte si článek "Obecné dělení zubů obratlovců" ve formátu PDF (90,92 kB)

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email