Osteomyelitis

osteomyelitida.jpg - kopie
Záněty čelistních kostí se dělí podle rozsahu postižené kosti na ostitis - lokalizovaný zánět kosti a osteomyelitis -zánětlivý proces, který se difuzně šíří čelistí. Patologicko-anatomicky není mezi oběma jednotkami rozdíl.

Vznik osteomyelitis

U kojenců a menších dětí hematogenní infekce (spála, spalničky, záškrt, panaricia, furunkly a jiné kožní nebo slizniční afekce, hnisavé záněty vedlejších nosních dutin a očnice, záněty mandlí). U dospělých převládají odontogenní příčiny (gangrenózní zuby, periapikální granulomy, záněty perikoronárního vaku zubu moudrosti, alveolitis po extrakci zubu, ulcerózní záněty sliznice ústní dutiny, komplikované zlomeniny čelistí).

Příznaky

Průběh osteomyelitis může být akutní nebo chronický. 

U akutní formy se v horní čelisti zánět omezuje na oblast dásňového výběžku a jeho okolí, dochází k alteraci celkového stavu (teploty, třesavka, silné bolesti) tvoří se subperiostální a submukózní abscesy, slizniční píštěle, edém tváře, horního rtu a dolního očního víčka, zuby se uvolňují, regionální lymfatické uzliny jsou zduřelé.

V dolní čelisti začíná zánět jako prudká periostitis alveolárního výběžku kosti, bolesti přetrvávají i po extrakci příčinného zubu, místně je sliznice dásňového výběžku zarudlá a edematózní, dalšími příznaky je tvorba abscesů a pištěli v oblasti dásňového výběžku a v okolních měkkých tkáních, zuby v postiženém úseku kosti se viklají, kolem uvolněných zubů vytéká hnis, regionální lymfonoditis, anestezie nebo hypestezie v oblasti n. mentalis (Vincentův příznak), výrazné jsou celkové příznaky (teploty až 39-40 °C, třesavka a zimnice). Nemocný je schvácený, apatický a somnolentní, v moči se objeví bílkovina, někdy i krev, v krevním obrážeje výrazná leukocytóza, zmenšený je počet erytrocytů a snížené jsou hodnoty hemoglobinu, sedimentace erytrocytů je výrazně zvýšená. Dále je zpravidla přítomná čelistní kontraktura, zvýšená je salivace, foetor ex ore.

Po otevření abscesů nebo po spontánní perforaci neklesá teplota, jako je tomu při zánětu okostice, ale přetrvává ještě delší dobu. Po 10-14 dnech je nemocný již bez teplot a zánět přechází do chronického stadia.

RTG změny jsou patrné až v období demarkačního stadia zánětu kosti, tj. po 2-3 týdnech od vzniku onemocnění, kdy se nekróza kosti ohraničila, dále se nešíří a vzniká charakteristický mramorovitý obraz kosti.


Při chronické formě jsou kostní změny podobné jako u formy akutní, jenomže v podstatně menším měřítku a s pomalejším průběhem. Rozpad a novotvorba kosti jsou v rovnováze. V klinickém obraze dominují otoky tváře, zduření kosti, neurčité bolesti v čelistech vystřelují do okolí, tvoří se píštěle (i mnohočetné), dochází k sekvestraci kosti; změny struktury kosti jsou patrné až po 2-3 měsících od začátku onemocnění. Zvláštními formami chronické osteomyelitis dospělých je osteomyelitis ocnlta (Wassmund) a osteomyelitis sicca (Axhausen).

Léčba

U akutní formy okamžité podání vysokých dávek antibiotik, nejlépe parenterálně (tetracyklin, linkomycin, cefalosporiny), vitaminy skupiny B a C, orální a extraorální incize abscesů, drenáže, gamaglobulin, profylaktická imobilizace zubů a čelisti dlahou nebo mezičelistní fixací, eventuálně sekvestroektomie. Reparace kosti trvá 12-18 měsíců.

U chronické formy přichází v úvahu aktivní chirurgický přístup jenom při výraznějších klinických příznacích nebo při recidivách - dekortikace bukální kompakty dolní čelisti vede zpravidla k vyhojení.
Závažné a trvalé následky zanechává kojenecká osteomyelitis - symetrická nebo asymetrická mikrogenie s vymizelou bradou (ptačí profil). V dětském věku dochází po proběhlé osteomyelitis k laterálním deviacím čelisti následkem patologických zlomenin a defektů kosti po eliminaci nekrotických částí nebo v důsledku nedostatečné tvorby nové kosti.

Ostitis pseudotumorosa mandibulae

Subakutní zánět kosti lokalizovaný v úhlu dolní čelisti, jeho vznik se zpravidla váže na vývoj dolních stálých molárů, postihuje děti ve věku 3-12 roků.

Příznaky

Otok při čelistním úhlu, kůže nad otokem je teplá, pohyblivá, úhel mandibuly je rozšířený, potlakově mírná bolestivost, chybí Vincentův příznak, regionální lymfatické uzliny mohou být mírně zvětšené. Celkové příznaky jsou nevýrazné, přechodně může být teplota 37-38 °C. Na skiagramu je patrné nehomogenní projasnění, omezené na úhel dolní čelisti.

Diagnostika

Diagnóza onemocnění se spolehlivě určí teprve biotickým vyšetřením kosti.


Léčba

Podávají se antibiotika.

Poslat známému
  
  

napsali jste:

31.1.18 Kuklova

Dobry den, poprosim o odpoved.
Pise se zde o pseudotumoru,ktery vznika
pri rustu druhych zubu. Pokud dite uziva tetracyklin,
ktery ma vliv na tvorbu druhych zubu,poskozena
zubni sklovina, je tam teoreticky vetsi pravdepodobnost
vzniku chronicke osteomyelitidy a nasledne i pseudotumoru?
Dedukuji dobre? Diky Kuklova

Přidat nový komentář

Email