Parodontitida

Parodontitida je odborný název pro zánět závěsného aparátu zubu neboli struktury, jenž udržuje zub na svém místě. Jedná se o velmi časté onemocnění, které nejvíce postihuje dospělé od asi 35 let věku. Jedním z následků neléčené parodontitidy může být až ztráta zubu.

Co je to parodontitida?

Parodontitida je zánět závěsného aparátu zubu. Tento závěsný aparát se skládá z dásně, dásňového žlábku, systému vazů, zubního cementu a kosti. Systém vazů vytváří spojovací článek mezi zubním cementem, který je na povrchu zubního kořene, a kostí, jež kořen zubu obklopuje. Z toho vyplývá, že zub není pevně srostlý s kostí, jak si řada z nás myslí, ale pouze kostí obklopen. Jednou z funkcí závěsného aparátu je držet zuby na svém místě. Pokud dojde k narušení tohoto systému, dochází k postupné destrukci všech tkání, které závěsný aparát tvoří. Nejprve se odhalí krčky (ustupuje dáseň), poté se prohlubuje dásňový žlábek (prostor mezi zubem a dásní) a nakonec ubývá kost, kterou je zub obklopen, což vede k jeho vypadnutí. 

Průběh parodontitidy

Parodontitida zpravidla začíná jako zánět dásně. Je třeba upozornit, že zánět dásně nemusí vždy přejít v parodontitidu. Mezi projevy zánětu dásně patří její otok, zčervenání a bolestivost. Zanícená dáseň krvácí nejdříve při podráždění (například při čištění zubů) a v pokročilých stádiích dochází i ke krvácení spontánnímu bez vyvolávající příčiny. Postupně se tvoří takzvané parodontální choboty, což jsou prostory mezi zubem a kostí, vzniklé narušením závěsného aparátu. Dochází k odhalování povrchu kořene zubu. Zub se začíná viklat a pokud parodontitida pokračuje, zub je čím dál více pohyblivý. Při narušení příliš velkého povrchu závěsného aparátu již není tento systém schopen zub udržet v jeho lůžku a zub vypadne.

Příčiny vzniku parodontitidy

Parodontitidu lze definovat jako reakci organizmu na přítomnost bakterií, které se nacházejí v zubním plaku. Organizmus nejprve reaguje na tyto bakterie zánětem dásně a pokud nejsou škodlivé bakterie odstraněny, zánět se šíří na další části závěsného aparátu zubu. Zubní kámen, což je mineralizovaný zubní povlak, se rovněž řadí mezi rizikové faktory. Na jeho povrch se totiž daleko lépe usazuje zubní plak než na čistý povrch zubu. Pokud tedy pacient nedodržuje zásady správné ústní hygieny, je u něj vyšší riziko vzniku parodontitidy. Kouření patří mezi jedny z nejdůležitějších rizikových faktorů. Proč? U kuřáků se ve srovnání s nekuřáky více tvoří zubní plak, častěji se vyskytují záněty dásní a ústup závěsného aparátu zubu. Nikotin stahuje cévy a zpomaluje funkci buněk, které obnovují vazivo. Proto je u kuřáků zpomalené a ztížené hojení nejen parodontitidy. Mezi další rizikové faktory vzniku parodontitdy patří cukrovka, infekce HIV a věk – čím je člověk starší, tím déle je více vystaven riziku. Dále se uplatňují poruchy imunitního systému a vrozené či získané choroby vaziva. Diskutuje se o vlivu výživy a stresu. Vrozené dispozice figurují u parodontitidy mladistvých. U parodontitidy dospělých se způsob dědičného přenosu dosud nepodařilo prokázat, přesto mnozí pacienti s touto chorobou na dědičnost rádi odkazují. Problémem bývá spíše „dědičnost" nesprávných hygienických návyků. Parodontitida se vyskytuje častěji u obyvatel s nižšími příjmy, ve venkovských oblastech, u osob s nižším vzděláním a s nízkým hygienickým standardem.

Parodontologické vyšetření

Pokud se u pacienta objeví parodontitida, je nutno zahájit její léčbu, na kterou se zaměřují parodontologové. Na začátku se lékař zeptá pacienta na otázky ohledně celkového zdravotního stavu, co bere za léky, jaké choroby se vyskytly v jeho rodině atd. Potom se zaměří na pacientovy potíže spojené s parodontitidou. Následuje samotné vyšetření, které je v některých ohledech podobné vyšetření u praktického zubního lékaře. Liší se ale použitím speciálních sond, kterými se zkoumá stav závěsného aparátu. Vyšetření bývá doplněno rentgenem a v některých případech i mikrobiologickým a enzymatickým vyšetřením. Po nashromáždění dostatečného množství informací parodontolog určí diagnózu a stanoví plán léčby.

Prevence vzniku parodontitidy

Parodontitida je velmi citlivá na tabákový kouř, proto je doporučováno zanechat kouření. V případě, kdy pacient trpí některými z výše vyjmenovaných onemocnění, je nutné důsledně dodržovat léčbu a chodit na pravidelné kontroly. Správná životospráva s minimem stresu funguje jako preventivní prvek nejen u parodontitidy, ale i u spousty jiných onemocnění. Parodontitida bývá ve většině případů způsobena nesprávnou ústní hygienou. Osvojením správné techniky čištění zubů je možno předejít nejen chorobám závěsného aparátu zubu, ale i zubnímu kazu a spoustě nepříjemnostem, které jsou s těmito jevy spojeny.

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email