Projekt ProZuby

Stomatologický projekt Prozuby reflektuje potřeby zdravého chrupu u dospělé části obyvatelstva. Jeho cílem je ozřejmit důležitost hygieny dutiny ústní nejen v prevenci zubního kazu, ale také ve vztahu k celkovému zdraví, poukázat na spojitost špatného stavu úst a celkových chorob, jakými jsou diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění či chronické záněty dýchacích cest. Výuka probíhá formou přednášky a prezentace, která je členěna do jednotlivých výukových bloků, jež poskytují posluchači ucelený přehled v oblasti zubní hygieny, estetiky a finanční nákladnosti poškozeného chrupu. Vzhledem k složitosti určitých odvětví zubního lékařství jsme schopni uspořádat konferenci na dané téma s vrcholnými odborníky ve svém oboru.

Projekt ProZuby

Podívejte se, jak funguje projekt ProZuby.