Projekt Stop kazům!

Projekt Stop kazům! plynule navazuje na projekt Zoubky jako perličky. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol. Naším úkolem je ozřejmit důležitost hygieny dutiny ústní nejen v prevenci zubního kazu, ale také ve vztahu k celkovému zdraví. Výuka probíhá formou interaktivní přednášky, během které jsou posluchači seznámeni s možnostmi preventivní péče o chrup a informačními zdroji. Naše vzdělávací materiály obsahují 3D animace promítané v té nejvyšší kvalitě, autentické situace přímo z ordinace a řadu doprovodných materiálů pro každého studenta. Po skončení přednášky jsou posluchači schopni dále předat získané informace jak z teoretické, tak i praktické části hygieny dutiny ústní. Lektoři projektu Stop kazům! jsou převážně studenti stomatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt Stop kazům!

Podívejte se, jak funguje projekt Stop kazům!