Recidivující afty neboli chronické afty

Afta* představuje jednu z nejčastějších nemocí dutiny ústní, jež postihne během života téměř každého jedince. Zhruba třetina populace však trpí chronickou formou aft zvanou recidivující afty. Jak toto onemocnění vzniká a zda-li se můžeme účinně bránit, se dozvíte v následujícím článku.

Recidivující afty

Též aftózní stomatitida je chronickým onemocněním ústní sliznice, které postihuje velké procento (až 30 %) celosvětové populace. Recidivující afty jsou charakteristické svým dlouhodobým průběhem, trvajícím i desítky let, kdy se střídá akutní fáze, provázená výsevem aft, s různě dlouhou fází klidovou. Onemocnění se nejčastěji projevuje ostře ohraničenými vředy vyskytujícími se převážně na vnitřní straně tváří, rtů, hranách a spodině jazyka. Lokalizovaný výsev aft nám pomáhá vyloučit či brát v úvahu jiná zánětlivá onemocnění ústní sliznice. V současné době nejsme schopni laboratorně diagnostikovat recidivující afty, proto se zde opíráme o klinické pozorování ošetřujícím lékařem. Vzhledem k velké podobnosti recidivujících aft s projevy určitých systémových chorob (onemocnění postihující vícero orgánů) je správná diagnóza klíčová pro zvolení vhodné léčby. Většinou bývají všechny bolestivé vředy v dutině ústní nazývány aftózní stomatitidou, mnohdy však nesprávně.

Silná bolestivost recidivujících aft

Poškození sliznice dutiny ústní vlivem aft bývá provázeno silnou bolestivostí. Platí zde přímá úměra mezi velikostí a počtem aft. Recidivující afty mohou velmi znepříjemnit příjem potravin, tekutin a artikulaci. Vážné případy je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem, nejlépe stomatologem, a zvážit případnou hospitalizaci v nemocnici. U déle trvajících problémů často zaznamenáváme velké váhové úbytky podmiňující nedostatečný přísun živin, vitamínů a minerálů.

Rozdělení aft nám mnohé prozradí

Ačkoliv není rozdělení aft do jednotlivých skupin pro běžného smrtelníka důležité, pomůže nám to alespoň se zorientovat v době léčby a trvání bolesti. Afty nejčastěji dělíme na ojediněle se vyskytující, vznikající například při mechanickém poškození ústní sliznice a následné zánětlivé reakci, a recidivující afty, provázené opakovaným výsevem aft v horizontu měsíců i několika desítek let. Recidivující afty dělíme podle závažnosti do třech skupin:

Malé afty (aphthosis minor)

Drobné vřídky o velikosti několika milimetrů nepřesahující 1 cm. Zhojení se dostavuje v horizontu 10–14 dnů. Po vyhojení vřídku nevznikají jizvy.

Velké afty (aphthosis major)

Velké vředy o velikosti větší než 1 cm, které jsou silně bolestivé. Zhojení trvá 4–8 týdnů a často po něm vzniká jizva.

Herpetiformní typ recidivujících aft

Je charakteristický výsevem mnoha drobných vřídků o velikosti několika milimetrů. Závažnost tohoto onemocnění spočívá v extrémní bolestivosti celé dutiny ústní a následné nemožnosti příjmů potravin.

Příčiny a léčba aft

Příčina vzniku aft (obzvláště recidivujících aft) nebyla doposud objasněna. Vzhledem k této skutečnosti je problematické zvolit správnou léčbu, jež by fungovala nejen při probíhajícím onemocnění, ale zároveň měla preventivní potenciál. Bližší informace o možnostech léčby a předpokládaných příčinách vzniku aft najdete ve článku Recidivující afty: Příčiny vzniku a Afty: možnosti léčby.

* Pojem afta (jednotné číslo) pochází z řeckého slova afthai = puchýřky; často bývá chybně označován jako „aft“ 

Poslat známému
  
  

napsali jste:

15.8.14 Zuzana

Mě se prozatím na afty nejvíce osvědčilo konopné sérum Cannadent, bolí mě z toho vždycky celá pusa, díky obsahu teatree olejíčku mi afty znecitlivý, takže to tolik nebolí a začnou se hojit. Navíc sérum je průhledné, což je pro mě velké plus.

Přidat nový komentář

Email

Fotografie