Bazaliom

Basaliom je primární kožní nádor, který vychází ze stratum basale epidermis.

Detailní popis basaliomu:

(synonyma malpigický bazocelulární karcinom, epithelioma basocellulare) Z biologického pohledu je to nádor lokálně agresivní s různě velkou tendencí destruovat tkáně obličeje; přes svůj zřetelně agresivní růst téměř nikdy nemestázuje ani do lymfatických uzlin, ani krevní cestou.

Predilekčními místy výskytu bazaliomu jsou čelo, nos, vnitřní oční koutek, tvář v blízkosti nosolícní rýhy, spánková krajina a ušní boltce. Často se vyskytuje na kůži změněné stářím nebo na místech, která byla dlouhou dobu vystavena slunečnímu záření a nepříznivým povětrnostním vlivům. Objevuje se na místech kožních jizev a kožních poškození RTG zářením. Na sliznici ústní dutiny se bazocelulární karcinom nevyskytuje.

Z klinického pohledu se rozlišují v zásadě čtyři formy bazaliomu podle způsobu růstu:

  • ulcerující a jizvící se forma (ulcus rodens),
  • uzlovitá forma (ca basocellulare nodulare),
  • intraepidermální forma (erytematoidní, pagetoidní),
  • hluboce destruující forma (carcinoma terebrans).

Ulcus rodens

Je typickou a nejčastější formou bazaliomu. Má charakter vředu s nepatrně vyvýšenými, tuhými okraji, spodina vředu je hnědočervené barvy.

Mikroskopicky se nádor skládá z menších cylindrických a polygonálních buněk, které mají tmavé, lehce protáhlé jádro a málo objemnou bazofilní plazmu. Mezibuněčné můstky chybějí, buňky připomínají vrstvu bazálních buněk dlaždicového epitelu. Někdy se v rozsahu bazocelulárních struktur najdou i struktury spinocelulární (smíšený karcinom spinobazocelulární má vyšší malignitu).

Léčba  ulcus rodens

Většinou chirurgická, spočívá v bezpečné excizi nádoru. Užívá se také radioterapie nebo kontaktní chemoterapie (pasta s 5% fluorouracilem preparát Eíudix). Některé formy bazaliomu lze ošetřit kryodestrukcí tekutým dusíkem nebo užitím laseru.

Syndrom naevoidních bazaliomů

(synonyma basal cell naevus syndrom, syndrom Gorlin-Goltz, pátá fakomatóza) Hereditární dysplazie podmíněná autozomálně dominantním genem s mnohočetným a variabilním působením několika orgánových systémů.

Projevuje se mnohočetnými névy z bazálních buněk, které podléhají maligní přeměně v bazaliom. Onemocnění je spojené s poruchami dalších tkání, jako jsou odontogenní keratocysty, anomálie obratlů a žeber, kalcifikace falx cerebri a zvláštní facies s progenií a makrocefalií. Dále se mohou nalézt ovariální fibromy, fibrosarkomy, fibromy kardiální, meduloblastom a meningeom, časté jsou také lymfatické a chylózní cysty mezenteria.

Léčba syndromu naevoidních bazaliomů

Většinou chirurgická, spočívá v excizi nebo v kryoablaci kožního tumoru. Čelistní cysty se exstirpují, používají se také aromatické retinoidy.
Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Bazaliom

Přejete si přidat termín do slovníku?