Bělení zubů

Bělení zubů je technika, pomocí které se lékař či pacient sám snaží změnit nevyhovující barvu zubů. Synonymum bleaching.

Detailní popis bělení zubů:

Příčinou nevyhovující barvy zubů může být dyskolorace způsobená vlivem antibiotik, zánětu, traumatu, exogenních barviv z potravin či kouření. Podle toho, kde působí účinná bělící látka, rozlišujeme bělení zevní (u vitálních zubů) a vnitřní (v cavum pulpae zubů devitalizovaných). Používanými prostředky jsou většinou sloučeniny na bázi peroxidů - peroxid vodíku nebo karbamidperoxid, dále perbontan sodný, v kombinaci s leptáním kyselinou fosforečnou, někdy ještě v kombinaci se zahříváním. Provádí se buď v ordinaci (techniky spojené se zahříváním a vnitřní bělení), nebo je provádí pacient sám doma, kdy si aplikuje účinnou látku ve formě gelu ve speciálním nosiči zhotoveném v laboratoři. V literatuře jsou popsány úspěchy i neúspěchy (nebezpečí poškození skloviny, výplňových materiálů, ale i dráždění pulpy u zevního způsobu, zvýšení křehkosti zubu při vnitřním způsobu).
Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Bělení zubů

Přejete si přidat termín do slovníku?