Dentinogenesis imperfecta hereditaria

Autozomálně dominantně dědičná choroba, při níž jsou primárně postiženy zubní tkáně mezodermálního původu (dentin, pulpa, cement a parodont).

Dentinogenesis imperfecta se vyskytuje ve třech typech:

Typ I - nepravidelný výskyt u osteogenesis imperfecta tarda (Vrolik); zuby jsou abradované, mají jantarovou barvu.
Typ II - je označován jako opalescentní dentin a je nejčastější anomálií tohoto typu - zuby mají typický tvar (řezáky mají lopatovitý tvar korunky, premoláry a moláry mají hřibovitý tvar korunky, kořeny zubů jsou gracilní), sklo vina zubů má menší tvrdost, je tenká a podléhá často abrazi. Struktura dentinu je nepravidelná, tubuly jsou široké, dřeňová dutina zubů obliteruje, a tak je endodontické ošetření těchto zubů obtížné. Pravidelným nálezem jsou periapikální ložiska zjištěná náhodně při skiagrafíckém vyšetření. Léčení spočívá v endodontickém a protetickém ošetření estetickými korunkami.
Typ III - zuby mají na rentgenogramu tvar skořápek (skell teeth) - tvrdé zubní tkáně mají opalescentní vzhled, tvoří tenký obal kolem objemné dřeňové dutiny, zuby jsou často retinované.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Dentinogenesis imperfecta hereditaria

Přejete si přidat termín do slovníku?