Diseminovaná intravaskulární koagulace

Je získaný stav vyznačující se zvýšenou srážlivostí krve u postiženého, což vede k vyčerpání koagulačních faktorů a zvýšené krvácivosti.

(synonyma deflbrinační syndrom, konsumpční koagulopatie, DIK, DIC) Uvolnění prokoagulačních faktorů vede ke spotřebě koagulačních faktorů a krevních destiček (konsumpční koagulopatie), fibrinová vlákna vyplní malé cévy a naříznou a tím hemolyzují procházející červené krvinky. Tato patologická aktivace koagulačních mechanizmů může nastat při každém zhoubném bujení (akutní leukemie), k dalším příčinám patří infekce, traumata, porodnické komplikace.

Příznaky diseminovaná intravaskulární koagulace

Objevují se rozsáhlé modřiny, začínají krvácet i místa starých vpichů do žil, tkáňové nekrózy a gangrény, krvácení (do CNS, plicní, děložní).
V krevním nátěru jsou poškozené červené krvinky (schistocyty), vyšší množství fibrinových - degradačních produktů, koagulační časy jsou delší, klesá počet trombocytů, krev nabraná do běžných zkumavek se nemusí vůbec srazit

Léčba diseminovaná intravaskulární koagulace

Spočívá v odstranění příčiny, úprava rovnováhy tělesných tekutin (nutné přesné měřené
diurézy), aplikace čerstvé mražené plazmy, transfuze krevních destiček a krve, sporná je miniheparinizace. Léčení náleží hematologovi.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Diseminovaná intravaskulární koagulace

Přejete si přidat termín do slovníku?