Flow

Jeden z testů pro hodnocení kvality amalgámové výplně. Jedná se o deformaci amalgámu.

(synonymum tok) Test se provádí podobně jako creep na amalgámovém válečku (4 mm v průměru, 8 mm délky), ale pod jiným tlakem (10,3 MPa) a v jiném čase (21 hodin). Stárnutí vzorku se provádí pouze 3 hodiny po namíchání za teploty 37 °C. Poměrné stlačení vzorkuje opět vyjádřeno v procentech a je maximálně 3 %. V národních specifikacích se tento test již neuvádí (s klinickými výsledky daleko lépe korelují hodnoty creep). Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Flow

Přejete si přidat termín do slovníku?