Hemoblastózy a hemoblastomy

Maligní novotvary, které se vyskytují jak v měkkých orofaciálních tkáních, tak i v Čelistních kostech, vycházejí z retikuloendoteliální tkáně, respektive z krevních buněk kostní dřeně a jejich vývojových řad (granulocytární, lymfocytární a retikulární).

Ve všech těchto řadách existují jednak hemoblastózy (maligní proliferace má charakter systémového difuzního onemocnění), jednak hemoblastomy (makroskopickým i mikrobiologickým obrazem a způsobem metastázování se podobají autochtonním nádorům typu sarkomu).

Existuje velká morfologická pestrost maligních elementů v obou skupinách těchto onemocnění, jsou mezi nimi plynulé přechody a z tohoto faktu vyplývá i určitá nejednotnost v názvosloví a klasifikaci.

Z klinické potřeby se zpravidla dělí do těchto skupin: leukemie (leukózy), mnohočetný myelom, maligní lymfomy, sarkomy kostní dřeně, Ewingův sarkom, maligní granulom (granuloma gangrenescens) a retikulózy.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Hemoblastózy a hemoblastomy

Přejete si přidat termín do slovníku?