Hyperostosis

Projevuje se větším objemem kosti a nacházíme ji u některých endokrinopatií (akromegalie), poruch fosfokalciového metabolizmu (kostní forma Pagetovy nemoci, primární hyperparatyreózy), vzácně při intoxikaci olovem.

Odlišujeme tumor nebo fibrózní dysplazii.Postupujeme jako při vyšetření na metastázy tumorů do skeletu (laboratorní vyšetření, zvláště ALP, RTG kostí, CT kostí, kostní scintigra-fíe) nebo metabolické osteopatie. Diagnóza je důležitá s ohledem na přehlédnutí, eventuálně maligní etiologie a ke stanovení léčby. Proto někdy vyžadujeme histologický důkaz. Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Hyperostosis

Přejete si přidat termín do slovníku?