Kaposiho sarkom

Projevuje se rudými papulami na kůži nebo sliznicích, v pozdní fázi i na orgánech. Nádor vychází buď z endotelií kapilár, nebo z vazivové tkáně, metastázuje do lymfatických uzlin.

Existují dva typy Kaposiho sarkomu: endemická forma s výskytem v centrální Africe se projevuje jako periferní, pomalu rostoucí leze u starších mužů, postižení orgánů je v tomto případě vzácné a odpověď na chemoterapii je dobrá; druhou formou je agresivní Kaposiho sarkom u HI V pozitivních nemocných, má význam pro diagnostikování AIDS.

Diagnóza se stanoví se na podkladě biopsie.

Léčbou je místní radioterapie, interferon a chemoterapie (doxombicin, bleomycin, vinblastin a dakarbazin).Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Kaposiho sarkom

Přejete si přidat termín do slovníku?