Kaz blízký dřeni

Kategorie patřící mezi hluboké kazy.

(synonymum caries profunda pulpae proxima) V nejhlubším místě kazivé leze je strop dřeňové dutiny tvořen tenkou vrstvičkou dekalcifikovaného (měkčího než zdravého), ale neinfikovaného dentinu, kterým může růžově prosvítat pulpa (pokud není anemizo-vána vazokonstrikční přísadou anestetika). Vhodné je použití detekčního roztoku (caries detector), který obarví pouze infikovaný nekrotický dentin neschopný remineralizace. Nebezpečné je palpovat spodinu kavity ostrou sondou. Zub klinicky nemá příznaky typické pro zánět pulpy (ireverzibilní). Na chlad najdeme lehce zvýšenou reakci, zub může bolestivě reagovat na sladké, slané a kyselé. Na poklep ani na teplé nereaguje bolestivě. Skusovou bolest můžezpůsobit papillitis vyvolaná infekcí z aproximálního kazivého ložiska.

Léčba

Nepřímé překrytí pulpy prostředkem obsahujícím hydroxid vápenatý.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Kaz blízký dřeni

Přejete si přidat termín do slovníku?