Malárie

Infekční onemocnění, které vyvolávají čtyři typy Plasmodií přenášené komářím bodnutím.

Vzácně je možný přenos krví, např. transfuzí. Malárie je onemocněním tropů, ale v současnosti se lze s pacientem s malárií setkat i v naší republice.

Malárie se projevuje zimnicí s vysokou teplotou, pocením a celkovými příznaky s častou hepatosple-nomegalií. Podle typu nemoci jsou ataky dvoudenní až čtyřdenní. Nejčastějším typem je malaria terciana s třídenním cyklem.

Diagnóza malárie

Může být zpočátku chybná, protože se vyskytuje anémie, leukocytóza nebo leukopenie, trombocytopenie a patologické jaterní zkoušky, někdy i renální markery. Po vyšetření tlusté kapky krve na sklíčku je však možné parazita mikroskopicky identifikovat v erytrocytu. Komplikací je možnost onemocnění CNS, nadledvin (krize), průjmy.

Rozlišujeme všechny horečnaté stavy, včetně tropických nemocí, hepatosplenomegalie a poruchy KO. Někdy napomůže anamnéza o pobytu v endemické oblasti.

Léčba malárie

Je možná, protože existují antimalarika několika generací, ale také rezistence na ně. Až na výjimky nemá onemocnění smrtelný průběh. Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Malárie

Přejete si přidat termín do slovníku?