Névy pigmentové

Pigmentové névy jsou složené z pigmentových buněk, které vznikají přeměnou melanocytů. Vyskytují se převážně na kůži, avšak nejsou vzácným nálezem ani na sliznici ústní dutiny (převážně na patře, řidčeji na jazyku a gingivě).

Dělení pigmentových névů

(synonymum névy melanocytární) V dnešní klasifikaci se řadí k nádorům z neuroektodermu, dělí se na névy kongenitální (vrozené) a névy získané.

Névy kongenitální

Jsou na kůži přítomné již při narození dítěte, projevují se jako plošné pigmentové skvrny barvy světle nebo tmavěhnědé, s růstem dítěte se jejich povrch vyklenuje a často se objevuje bradavičnatý růst, riziko jejich maligního zvratu je velmi malé.

Névy získané

Objevují se až v průběhu dětství, podle umístění névových buněk, jejich vzhledu a uspořádání se rozeznávají névy junkční (marginální), složené (compound névus) a intradermální, dalšími získanými névami jsou halo névus (morbus Sutton), juvenilní melanom (névus Spitzové) a modrý névus (naevus coeruleus).
Projevují se jako ploché, jindy vyvýšené až veru-kózní, hnědé až hnědočerné skvrny nebo útvary, které mohou mít povrch hladký, rýhovaný, nepravidelně hrbolatý nebo porostlý chlupy (naevus pilosus).
Z hlediska sekundární onkologické prevence je důležité odstraňovat traumatizované névy.

Léčba PIGMENTOVÝCH NÉVŮ

Adekvátní terapií je pouze totální exsci-ze névu, žádný pigmentový névus se nesmí odstraňovat destrukcí, rovněž se nesmějí provádět diagnostické exscize. Histologické vyšetření každého odstraněného névu je bezpodmínečně nutné k potvrzení diagnózy.

Z obecného pohledu je třeba zdůraznit, že problematika pigmentových névů vyžaduje zvláštní pozornost s ohledem na skutečnost, že některé typy mohou být východiskem nejzhoubnějšího kožního nádoru -melanomů. Provokačním momentem, který vede k maligní přeměně névu, může být chronická trau-matizace, diskutuje se i vztah jednorázového traumatu, např. rozedření névu, destrukční nebo nedokonalý chirurgický výkon apod.

Pro počínající maligní transformaci jsou příznačnými symptomy svěděni, ulcerace povrchu, krvácení, rychlá růstová progrese, změny v barvě a v okolí névů.

V povědomí laické, ale i odborné veřejnosti přetrvává nesprávná a nesmyslná pověra, že pigmentové afekce se nemají odstraňovat. Je třeba zdůraznit, že tento mýtus může znamenat nebezpečí zanedbání a prodlevu v diagnostice i v léčení a může umožnit vznik a vývoj melanomů. U pigmentových lézí se nemají provádět diagnostické excize, punkce a nemají se odstraňovat přikládáním mastí a kaustikačními činidly. Diagnostický proces i léčebná taktika u všech nemocných, kteří jsou nositeli pigmentových névů, by měla být prováděna ve specializovaných komisích pro pigmentové novotvary (fungují při kožních klinikách či odděleních).Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Névy pigmentové

Přejete si přidat termín do slovníku?