Premolarizace

Premolarizace
Chirurgický výkon, při kterém se separují kořeny
moláru (dolního) a ošetří se proteticky jako dva premoláry. Indikací obvykle bývá interradikulární per
forace. (synonymum bicuspidization) Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Premolarizace

Přejete si přidat termín do slovníku?