Strabizmus

Strabismus neboli šilhání je stav, kdy při pohledu vpřed nejsou zorné osy obou očních bulbů paralelní, ale svírají úhel.

Rozlišujeme dvě hlavní formy strabizmu, a to strabizmus paralytický (inkomitantní) a strabizmus dynamický (konkomitující), které se od sebe liší patogenezí, prognózou i terapií. U obou uvedených forem rozlišujeme podle směru, kterým je šilhající oko uchýleno, čtyři základní typy: při horizontální úchylce - s. konvergentní (esotropie), s. divergentní (exotropie), při vertikální úchylce - s. sursumvergentní (úchylka směrem nahoru) a s. deosumvergentní (úchylka směrem dolů), dále se pak ještě rozlišují Šikmé formy.

Diagnóza

Při stanovení diagnózy se vyšetřuje pohyblivost bulbů v horizontálním, vertikálním a šikmém směru (pacient sleduje prst vyšetřujícího lékaře), velikost a typ úchylky (zdali se jedná o primární nebo sekundární úchylku).

Strabizmus paralytický

Vzniká v kterémkoli věku v důsledku centrální nebo periferní leze nn. III., IV. a VI. (neurogenní původ). Do skupiny paralytického strabizmu se řadí i anomálie postavení očí, která vzniká mechanicky při hydraulické fraktuře orbity (blow-out fracture).

Strabizmus dynamický

Vzniká v prvních letech života, jeho příčina není objasněna, předpokládá se, že se jedná o poruchu vývoje jednoduchého binokulárního vidění.

Poznámka

Jako binokulární vidění se označuje koordinovaná spolupráce obou očí k dosažení jediného smyslového vjemu).

Diagnostika a léčba

Náleží oftalmologovi.Poslat známému tento termín


Poslat známému odkaz na: Strabizmus

Přejete si přidat termín do slovníku?