Vrozené poruchy skloviny

Dědičná porucha tvorby skloviny může mít celou řadu projevů – od drobných ojedinělých defektů až po celkové postižení skloviny zubů. Příčiny nedědičných poruch jsou velmi rozmanité, např. celkové onemocnění matky, jako je například cukrovka, ale také předčasný porod nebo různé infekce.

Vrozené poruchy skloviny

Tato skupina onemocnění se souhrnně nazýváamelogenesis imperfecta. Může postihovat pouze dočasné, pouze trvalé zuby nebo dokonce obě dentice. Kromě ztenčení vrstvy skloviny se vyskytuje také změna její barvy. Sklovina bývá skvrnitá, žlutá až hnědá. Také tvrdost skloviny je značně zmenšená. Sklovina se snadno obrušuje a odděluje od dentinu.

Vrozené postižení skloviny může doprovázet některá celková onemocnění organizmu, jako je například Downův syndrom.

Vrozená vada skloviny nemusí být dědičná, naopak může vznikat vlivem vnitřních i vnějších faktorů, které působí v období vývoje tvrdých zubních tkání. Sklovinu v období vývoje zubního zárodku produkují specializované buňky, ameloblasty. Je-li jejich činnost narušena nebo zcela zastavena, zmenší se tloušťka skloviny na povrchu zubu. Toto onemocnění nazýváme hypoplazie skloviny. K problémům může dojít i pří mineralizaci skloviny.

Příčiny nedědičných poruch jsou velmi rozmanité. Negativní vliv mají celková onemocnění matky, jako je například cukrovka, ale také předčasný porod nebo různé infekce.

Celá řada postižení skloviny vzniká po narození nebo před prořezáním trvalých zubů. Úrazy dočasných zubů mají vliv na utváření skloviny trvalých zubů. V období, kdy má dítě dočasný chrup, se zárodky trvalých zubů vyvíjejí v těsné blízkosti kořenů zubů dočasných. Při úrazech kořen mechanicky poškodí vyvíjející se sklovinu trvalého zubu. Podle závažnosti úrazu a období, kdy k němu došlo, se poškození trvalého zubu projevuje různými stavy od nevýznamných bílých skvrn, přes hypoplázii skloviny, až po absenci celého zubu.

Samostatnou skupinu poškození skloviny tvoří chemické vlivy. Vysoký obsah fluoru v pitné vodě způsobuje skvrnitou sklovinu. Některé léky mohou způsobit výraznou změnu barvy skloviny. Například užívání tetracyklinových antibiotik v těhotenství nebo dětmi v době, kdy se vyvíjí sklovina stálých zubů, způsobuje hnědé až černé zabarvení skloviny.

Stáhněte si článek "Vrozené poruchy skloviny" ve formátu PDF (86,25 kB)

Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email